1 Učenika volontera
1 Volontera mentora
1 Koordinatora volontera
1 Partnera i suradnika
1 Volonterskih sati

Volonterske priče

Nove vještine

Kroz volontiranje razvijajte nove vještine i pomozite drugima koji su u potrebi.

Nova prijateljstva

Djelujte zajedno s ostalim mladim volonterima koji gaje ljubav prema istim stvarima kao i vi!

Surađujte

Doživite snagu zajedničkih podhvata i uvjerite se da možete mijenjati okolinu na bolje.